Nylon Latigo

Price: $17.95
Product  800-NL175

Nylon Latigos 1 3/4" Width

 Each nylon latigo sold separately, not as pair. Preferred by some contestants, nylon latigos are weather resistant. 8 feet long